تبلیغات
عاشق مغرور - دوستت دارم

عاشق مغرور

عشق یعنی دیر بیاید، زود برود و تو سال‌ها با خاطره‌ای كوتاه نفس بكشی بخوابی خواب ببینی قدم بزنی و ساده بگویم دیگر زندگی نکنی!

دوستت دارم

دوست دااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم


عکس عاشقانه

دوست دارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

عکس عاشقانه

دوست داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم

عکس عاشقانه

دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم

عکس عاشقانه

دوست دددددددددددددددددددددددددددددارم

عکس عاشقانه

دوسسسسسسسسسسسسسست دارم

عکس عاشقانه

دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم

عکس عاشقانه

دوووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم

عکس عاشقانه

دوست دااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم

عکس عاشقانه

دوست دارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

عکس عاشقانه

دوست دارمممممممممممممممممممممممممم

عکس عاشقانه

دوست داددددددددددددددددددددددددددارم

عکس عاشقانه

دددددددددددددددددددددددددددددوست دارم

عکس عاشقانه

دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم

عکس عاشقانه

دوسسسسسسسسسسسسسست دارم

عکس عاشقانه

دووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم

عکس عاشقانه

دوست دااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم
[ پنجشنبه 9 آذر 1391 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ ashegh maghroor ] [ نظرات() ]